Aanmelden

Om je aan te melden op het Breda College nemen je ouders telefonisch contact op met de school voor een (digitaal) aanmeldpakket. Na inschrijving ontvangen jullie een uitnodiging voor een intakegesprek. Als je ingeschreven wordt, moet er een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Dit doen we bij het samenwerkingsverband dat bij jouw woonplaats hoort. Deze vind je hier.

Mocht de Commissie van Begeleiding besluiten dat het Breda College niet de juiste plaats is voor jou, dan zoeken we samen met je ouders en de verwijzende school naar een passend alternatief.

Vanaf schooljaar 2019-2020 is het niet meer mogelijk om te worden geplaatst op de afdeling Vervolgonderwijs. Het aantal leerlingen van het vmbo daalt zo sterk dat het niet meer mogelijk is passend onderwijs aan te bieden aan de vmbo leerlingen.