Zorgondersteuning

Leerlingen die binnen het onderwijs een grote zorgvraag hebben komen in aanmerking voor zorgfinanciering in het onderwijs welke door u geregeld moet worden door het aanvragen van een indicatie. Het gaat hierbij o.a. om zorgvragen met betrekking tot algehele verzorging (b.v. hulp bij toiletgang, eten, omkleden) en/of om zorgvragen rondom gedrag (b.v. continue toezicht nodig hebben, alleen met directe aansturing en persoonlijk toezicht een (leer)opdracht uit kunnen voeren).

De gemeente moet u in eerste instantie op weg helpen met deze aanvraag als de zorgvraag onder de Jeugdwet van de gemeente valt. Is er sprake van een WLZ indicatie-aanvraag dan wordt ondersteuning geboden door MEE West Brabant. De school helpt u bij het aanvragen als u dat wilt.

De school kan ondersteuning bieden bij het aanvragen van een indicatie of bij het bepalen van de zorgbehoefte. De schoolmaatschappelijk werker Jelda Rodermond kan ouders op weg helpen bij dit (vaak ingewikkelde) proces.