Verzuim & ziek melden

Ziekmelding: Het is heel belangrijk dat u uw kind tijdig ziek meldt en daarbij, als dat van toepassing is, ook het schoolvervoer inlicht. Tijdig betekent voor 8:45 uur op het telefoonnummer van de school. Als uw kind een stage- of praktijkdag buiten de school heeft, dan meld u uw kind daar af. Als uw kind zorgondersteuning heeft, moet u zich daarvoor ook zelf afmelden.

Als uw kind niet ziek is gemeld zal de school contact met u opnemen.

Langdurig verzuim: Als uw kind, bijvoorbeeld vanwege ziekte, langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen kijken hoe we het onderwijs en het contact met klasgenoten kunnen voortzetten. Dit gebeurt altijd in samenspraak met u en, waar nodig, ook externe partners zoals de leerplichtambtenaar, de onderwijsconsulent of jeugdhulpverlening.

Ongeoorloofd verzuim: De school is verplicht elk ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Ook verzuim dat vermoedelijk ongeoorloofd is, moet gemeld worden. Dat is bijvoorbeeld het geval als een leerling onterecht ziek wordt gemeld. In sommige gevallen is dat ter beoordeling aan de school. Wanneer een leerling voortdurend te laat komt of weigert deel te nemen aan lessen is er duidelijk sprake van ongeoorloofd verzuim. In ieder geval meldt de school ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar als een leerplichtige leerling op drie dagen achtereen ongeoorloofd verzuimt.

In een aantal gevallen kunt u verlof voor uw kind aanvragen. Dit heet buitengewoon verlof. Klik hier om te zien wanneer u buitengewoon verlof kunt aanvragen. Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden.