Regie in eigen hand

Het Breda College is al vanaf 2015 bezig om het ‘regie-verhaal’ vorm te geven binnen de school.  Dit is gestart omdat we steeds meer willen uitgaan van de eigen kracht van elk mens. Het is fijn als er voor je wordt gezorgd, maar nog fijner als je zelf mag meedenken over wat jij nodig hebt.  Zorg en middelen zullen ook steeds meer worden ingezet op basis van jouw antwoorden op de vragen:  “Wat heb je nodig?” en “Wat is je plan?”

Dit betekent dus dat je zelf steeds meer de regisseur moet leren worden van je eigen ontwikkeling en je eigen leerproces. Wij, de professionals van het Breda College, coachen en ondersteunen je dus zoveel mogelijk naar dit proces. ‘Regisseur worden’ geldt voor iedereen en op alle niveaus.  Aan de hand van drie vragen maken we dit duidelijk.

– Welke keuze maak jij? Het is nogal een verschil of je in staat bent om te leren een keuze te maken tussen hagelslag of kaas op de boterham of dat je gaat leren een keuze te maken voor een toekomstige plaats op de arbeidsmarkt. Iedere keuze is op maat voor jou als leerling. We gaan er van uit dat je zelfstandig kunt worden op wat voor jou bereikbaar, begrijpelijk en dus overzichtelijk is.

– Wat wil je leren?  Deze vraag betekent voor de ene leerling dat hij wil leren om zelf zijn neus te snuiten, voor een ander geldt het leren werken met een rekenmachine en weer een ander wil zich meer richten op wiskunde dan op Duits.  Daarnaast zijn er leerlingen die zich meer willen richten op de ontwikkeling van zichzelf als persoon, zoals bijvoorbeeld “me niet altijd overal mee bemoeien” of “aardig zijn voor anderen”.  Op elk niveau vinden wij het belangrijk dat je je bewust wordt van je eigen ontwikkelingsproces.  Dat wat je echt wíl leren, dat leer je ook het beste tenslotte. Wij sluiten aan bij wat bij jou past en spelen in op jouw eigen (werk)ervaring en laten zo nodig het lesprogramma los om voor jou te bieden wat jij nodig hebt.

– Hoeveel regie past in mijn hand? Zoals de voorbeelden hierboven al aangeven, zijn er grote verschillen bij alle leerlingen.  We sluiten zoveel mogelijk aan bij wat bij jou past. Als je alleen over kleine dingen de regie kunt voeren, dan krijg je daarover de regie.  Kun je meer regie aan? Dan gaan we je leren dit te voeren.  Voor onze professionals, die met jou als leerling werken, is dit eveneens een ontwikkelingsproces. Dit lukt ons steeds beter, maar is de komende jaren nog steeds de focus waard. We zullen wat meer ‘op de handen moeten zitten’, maar tegelijkertijd jou als leerling ook goed moeten volgen.

Je ouders, je vrienden, je familie en de andere mensen om je heen zijn erg belangrijk om jou te helpen bij de regie die je moet en wil gaan voeren.  Dit is je sociale netwerk. Voor hen kan het soms ook moeilijk zijn om je de regie te geven. Het betekent dat ze je een beetje los moeten laten, terwijl ze je altijd stevig hebben vastgehouden. Zij moeten leren accepteren dat jouw eigen keuzes kunnen leiden tot teleurstelling, maar dat jij die , eventueel met hulp, kunt gebruiken om in de toekomst een andere keuze te kunnen maken.  Dan maken we van de teleurstellingen juist uitdagingen en leiden ze naar een nieuw plan omdat het vorige nog niet werkte.

Mooie illustratie van ons proces vind je hier in ons jaarverslag 2016, waarin regie centraal staat

Regie in eigen hand betekent dat je als leerling van het Breda College binnen je eigen mogelijkheden mag meepraten waar het gaat om het volgen en plannen van je eigen ontwikkeling.  We vinden het fijn als je meepraat tijdens het leerling-oudergesprek en in de toekomst steeds meer in de leerlingbesprekingen.  Je mentor voert samen met jou de regie bij de keuzes die je binnen je eigen leer- en ontwikkelproces gaat maken.  Ondertussen onderhoudt de mentor ook de contacten met je sociale netwerk en stemt zo de hoeveelheid regie af die bij jou past.  

Bekijk hier ons filmpje over Breda College en ons motto “regie in eigen hand”.