Regie in eigen hand

Het Breda College is al vanaf 2015 bezig om het ‘regie-verhaal’ vorm te geven binnen de school. Dit is gestart omdat in de samenleving steeds meer wordt uitgegaan van de eigen kracht van elk mens. Er wordt dan niet alleen maar voor je gezorgd, maar met je bekeken wat je aan zorg nodig hebt. Je zult er op steeds meer gebieden van uit moeten gaan dat de hulp of middelen worden ingezet op basis van jouw antwoorden op de vragen: “Wat heb je nodig?” en “Wat is je plan?”.

Dit betekent dus dat je zelf steeds meer de regisseur moet leren worden van je eigen ontwikkeling en je eigen leerproces. Wij, de professionals van het Breda College, coachen en ondersteunen je dus zoveel mogelijk in en naar dit proces. ‘Regisseur worden’ geldt voor iedereen en op alle niveaus. Aan de hand van drie vragen maken we dit duidelijk.

– Welke keuze maak jij? Het is nogal een verschil of je in staat bent om te leren een keuze te maken tussen hagelslag of kaas op de boterham of dat je een gaat leren een keuze te maken voor een toekomstige plaats op de arbeidsmarkt. Iedere keuze op maat van jou als leerling. We gaan er van uit dat je zelfstandig kunt worden op wat voor jou bereikbaar, begrijpelijk en dus overzichtelijk is.

– Wat wil je leren? Deze vraag betekent voor de ene leerling dat hij wil leren om zelf zijn neus te snuiten, voor een ander geldt het leren werken met een rekenmachine en weer een ander wil zich meer richten op wiskunde dan op Duits. Er zijn leerlingen die zich meer willen richten op hun persoonsontwikkeling zoals het leren je niet altijd overal mee te bemoeien of leren ‘aardig zijn’. Op elk niveau vinden we het belangrijk dat je je bewust wordt van je eigen ontwikkelingsproces. Dat wat je echt wíl leren, dat leer je ook het beste tenslotte. Wij willen graag nog beter inspelen op je eigen (werk) ervaring en laten zo nodig het lesprogramma los om voor jou te bieden wat jij nodig hebt.

– Hoeveel regie past in mijn hand? Zoals de voorbeelden hierboven al aangeven, zijn er grote verschillen bij alle leerlingen. We willen je zoveel mogelijk alleen dat vragen dat bij je past en als je alleen over kleine dingen regie kunt voeren, dan krijg je daarover de regie en in het geval dat je wat meer aan kunt, dan gaan we je ook leren dit te voeren. Voor onze professionals, die met groepen werken, is dit eveneens een ontwikkelingsproces. Dit lukt ons steeds beter, maar is de komende jaren nog steeds de focus waard. We zullen wat meer ‘op de handen moeten zitten’ maar tegelijkertijd jou als leerling ook goed moeten volgen.

Expliciet willen we hier ook je sociale netwerk betrekken, want je ouders, je vrienden, je familie en de andere mensen om je heen zijn erg belangrijk om jou te helpen bij de regie die je  moet voeren. Voor hen kan het soms ook moeilijk zijn om je de regie te geven. Het betekent dat ze je een beetje los moeten laten, terwijl ze je altijd stevig hebben vastgehouden. Zij moeten leren accepteren dat jouw eigen keuzes kunnen leiden tot teleurstelling, maar dat jij die , eventueel met hulp, kunt gebruiken om in de toekomst een andere keuze te kunnen maken.

Mooie illustratie voor ons proces vind je in ons jaarverslag 2016, waarin regie centraal staat.

Concreet betekent dit dat binnen het Breda College jij als leerling én je eigen netwerk expliciet mee participeren in het volgen en plannen van je eigen ontwikkeling. We vinden het fijn als je meepraat tijdens het leerling-oudergesprek en in de toekomst steeds meer in de leerlingbesprekingen. Je mentor voert samen met jou de regie bij de keuzes die je binnen je eigen leer- en ontwikkelproces gaat maken. Ondertussen onderhoudt de mentor ook de contacten met je sociale netwerk en stemt zo de hoeveelheid regie af die bij jou past.

Bekijk hier ons interview met de directeur om meer te weten te komen over “regie in eigen hand”.