Ouders – Zorgondersteuning

Zorgondersteuning binnen onderwijs vanuit indicatie

Leerlingen die binnen het onderwijs ook een grote zorgvraag hebben komen in aanmerking voor zorg financiering in het onderwijs welke door u als ouders geregeld moet worden via het aanvragen van een indicatie.
Het gaat hierbij o.a. om zorgvragen met betrekking tot algehele verzorging (b.v. hulp bij toiletgang; hulp bij eten; hulp bij omkleden) en / of om zorgvragen rondom gedrag (b.v. continue toezicht nodig hebben; of b.v. alleen met directe aansturing en persoonlijk toezicht een leerwerkje uit kunnen voeren). De school heeft over dit onderwerp een beleid geformuleerd.
Deze zorgvragen moeten de reguliere mogelijkheden binnen het VSO  onderwijs overstijgen. De gemeente moet u in eerste instantie op weg helpen met deze aanvraag, als u met uw zorgvraag onder de jeugdwet van de gemeente valt. Is er sprake van een WLZ indicatie aanvraag dan kunt u ondersteuning voor de aanvraag bij MEE krijgen. Natuurlijk kunt u altijd de schoolmaatschappelijk werkster vragen om hierin mee te denken.

Zorgaanbieder en Zorgassistent

Met de indicatie kan de school een zorgassistent inzetten die de benodigde zorg kan regelen.
Binnen één groep zal het aantal geïndiceerde zorguren gebundeld worden zodat er één zorgassistent aan deze groep toegevoegd kan worden.

Het onderwijs werkt nauw samen met een zorgaanbieder die deze zorgassistentie op school levert. De zorgaanbieder zal met u hierover een contract aangaan voor het aantal uren waarop uw kind recht heeft op ondersteuning van een zorgassistent. Zorgaanbieders die binnen het onderwijs werkzaam zijn, zijn Amarant en Prisma.

Zorgregistratieschema

Voor het bepalen van de benodigde zorg binnen het onderwijs wordt door de leerkracht een zorgregistratieschema opgesteld. Dit schema kunt u aan de indicatiesteller van de gemeente (of de zorgconsulent van MEE) geven zodat zij met u de indicatie aan kunnen vragen. Na het afgeven van de indicatie kan de school de geïndiceerde tijd inzetten in het onderwijs. Het is noodzakelijk dat u een kopie van de indicatie (vanuit de gemeente of vanuit het CIZ) overhandigt aan school.

Inzet zorgmiddelen

Als de zorgondersteuning vanuit de verschillende zorgmiddelen niet toereikend zijn om de zorg te kunnen bieden binnen onderwijs dan zal het Breda college met de ouders in gesprek gaan welke keuzes hier in gemaakt moeten worden.