Kalender

Jaarlijks ontvangen ouders aan het begin van het schooljaar een kalender met praktische informatie zoals data ouderavonden, vieringen, vakanties e.d.