Algemene info

Verzekering

Voor alle scholen (en leerlingen) binnen onze stichting is een collectieve verzekering afgesloten via het bevoegd gezag.

Ook ouder(s)/verzorger(s) en vrijwilligers die in schoolverband hun medewerking aan activiteiten geven, zijn verzekerd. De polisvoorwaarden lopen via het bevoegd gezag. De verzekering heeft betrekking op lichamelijk letsel.

De school als organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers. In geval van moedwillige vernieling of opzet kan de veroorzaker aansprakelijk gesteld worden. De W.A.-verzekering van de betrokkene voorziet hierin. Onderlinge schade veroorzaakt door leerlingen dienen de ouder(s)/ verzorger(s) onderling te regelen met betrekking tot de eigen verzekering. De school heeft hiermee geen bemoeienis; hooguit een bemiddelende rol.

Het Schoolvervoer

De gemeente Breda hanteert een kilometergrens van zes kilometer. Woont u binnen een afstand van zes kilometer van de school dan verwacht de gemeente dat u zelf uw kind naar en van school vervoert. De gemeente hanteert wel een aantal regels op grond waarvan een uitzondering kan worden gemaakt. U kunt hiervoor contact met hen opnemen.

Regelingen

Wij willen u graag informeren met welke regelingen en zaken u te maken kunt krijgen als uw zoon of dochter in de transitiefase van het Breda College komt. D.m.v. deze checklist en bijgevoegde informatie hopen wij u meer duidelijkheid te geven over de beschikbare regelingen.