Info

Jaarlijks ontvangen ouders aan het begin van het schooljaar een kalender met praktische informatie zoals data ouderavonden, vieringen, vakanties e.d. Op onze website vindt u voor het schooljaar 2015-2016 een overzicht van de vakanties en lesvrije dagen. In het schooljaar 2016-2017 zal een volledig nieuwe kalender beschikbaar worden gesteld.