Oudercontacten

Goede contacten tussen ouders en school zijn belangrijk voor het schoolsucces en het welbevinden van de leerlingen.

De school ziet de ouders als partners in onderwijs en opvoeding en wil ouders zoveel mogelijk betrekken bij de school. Voorheen hadden de scholen een oudervereniging. Met ingang van schooljaar 2015-2016 bestaat er geen oudervereniging meer. Dit past ook beter bij de nieuwe visie van het Breda College: ‘Regie in eigen hand’. Dit duidt op meer zelfstandigheid en initiatief van de leerlingen. Wel is er een klankbordgroep van ouders. Met deze groep van ouders komt de directie twee maal per jaar bijeen. Deze klankbordgroep fungeert als spreekbuis voor alle ouders en verwoordt tijdens deze bijeenkomsten wat er speelt en formuleert in samenspraak met de directie verbeterplannen.

Scholen op de kaart

Op scholenopdekaart.nl vindt u veel informatie over onze school. Deze informatie is beknopt en waar gewenst, kunt u doorklikken naar bijlagen. Veel gegevens op deze site (centrale indicatoren via DUO) zijn te vergelijken met andere scholen voor Voortgezet Onderwijs.