Informatie voor ouders

Voor de leesbaarheid bedoelen we daar waar we spreken over ouders eveneens stiefouders, pleegouders, verzorgers en wettelijk vertegenwoordigers.

Welkom op het Breda College.

Als uw kind op het Breda College komt, dan start zijn of haar middelbare schooltijd. Gedurende de hele schoolperiode zal hij/zij zich ontwikkelen naar een passende uitstroom. We kennen drie uitstroommogelijkheden: Vervolgonderwijs, Arbeid en Dagbesteding. In een aantal gevallen verandert er ook iets in de woonsituatie en/of vrije tijdbesteding. Uw zoon/dochter zal de volwassen leeftijd bereiken met de zelfstandigheid die passend is voor hem/haar. We doen ons best om deze ontwikkeling samen met u als ouder zo goed mogelijk te laten verlopen en gaan uw kind zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst.

U bent meestal wat beter op de hoogte hoe het met uw kind thuis gaat en hoe hij/zij zich voelt op school. We werken samen door met elkaar keuzes te maken die bij de ontwikkeling van uw zoon/dochter passen en spreken dan af hoe wij dat samen kunnen realiseren. We zien de school als partner van u bij de ontwikkeling van uw kind.

Om met u te communiceren maken wij gebruik van onze eigen Breda College app. Klik op een van de onderstaande knoppen om de app op uw telefoon te downloaden.

App Store badge
Google Play badge