Oudercontacten

Het meeste contact tussen ouders en de school is met de mentor(en). De mentor is een leraar die is gekoppeld aan een groep leerlingen. De mentor houdt het welbevinden en de ontwikkeling van de leerlingen goed in de gaten en houdt regelmatig contact met andere leraren, praktijkbegeleiders en stagecoördinatoren die ook met de leerling te maken hebben. Sommige groepen hebben twee mentoren.

Er zijn verschillende vaste contactmomenten in de jaarkalender opgenomen zoals:

Het kennismakingsgesprek: De mentor nodigt u bij de start van het schooljaar uit voor een kennismakingsgesprek. Het doel is om kennis te maken met elkaar en afspraken te maken over de gewenste communicatie en de verwachtingen van het schooljaar. Daar waar het kan, vinden wij het prettig als de leerling aansluit.

Ouder-leerlingavonden: De mentor nodigt u tweemaal per jaar uit voor een ouder-leerlingavond. Dit is een persoonlijk gesprek met de mentor over de ontwikkeling van de leerling. Daar waar het kan, vinden wij het prettig als de leerling aansluit en mee praat over zijn of haar eigen ontwikkeling.

Naast de vaste contactmomenten kunt u met onze medewerkers communiceren middels e-mail. Elke medewerker van het Breda College heeft een school e-mailadres. U kunt ook telefonisch contact opnemen. Is de medewerker op dat moment niet beschikbaar, dan wordt hij/zij via de mail geïnformeerd en wordt u buiten de lestijd teruggebeld.

Jaarlijks ontvangt u aan het begin van het schooljaar een kalender met praktische informatie zoals de data voor ouder-leerlingavonden, vieringen, vakanties e.d. Klik op hier om de kalender te bekijken.