Team en leerlingen

Personeel

Ons team bestaat uit verschillende professionals die ieder vanuit hun eigen rol een bijdrage leveren aan goed onderwijs op onze school. We kennen op onze school de volgende rollen en functies: conciërges, administratief medewerksters, managementassistent, stafmedewerker, onderwijsassistenten en leraarondersteuners, leraren, vakleerkrachten, remedial teachers, onderwijs-coördinatoren, teamcoördinatoren, ict-coördinator, verpleegkundige, logopedisten, maatschappelijk werkenden, afdelingsleiders en een directeur.

Ons personeel is verdeeld over vier verschillende locaties:

  • Landheining 6
  • Wolvenring 32
  • Wolvenring 34
  • Brabantlaan 3

Onze directeur is Ton Metselaar. Daarnaast heeft de school drie afdelingsleiders per uitstroomniveau.

  • Onderwijs: leerroute 1 en 2 – Etske Lauwerijssen
  • Arbeid: leerroute 3 en 4 – Irma Hartmans
  • Dagbesteding: leerroute 5 en 6 – Berry Koevoets

Leerlingen

Het Breda College biedt onderwijs en zorg aan drie doelgroepen leerlingen, waarbij aan iedere doelgroep een leerroute is gekoppeld:

Leerroute 1 en 2 met uitstroombestemming vervolgonderwijs: 30 leerlingen
Leerroute 3 en 4 met uitstroombestemming arbeid: 183 leerlingen
Leerroute 5 en 6 met uitstroombestemming dagbesteding: 128 leerlingen