Doelgroepen / voedingsgebied

Het Breda College heeft leerlingen uit regio VO30-03 én daarbuiten. Van de in totaal 359 leerlingen op teldatum 1 oktober 2014, zijn er 58 leerlingen uit omliggende samenwerkingsverbanden afkomstig. Duidelijk is dat er steeds minder leerlingen vanuit andere samenwerkingsverbanden zullen instromen, waardoor het leerlingenaantal de komende jaren zal krimpen.

Daarnaast valt te voorzien dat het leerlingenaantal verder zal dalen omdat leerlingen in de toekomst steeds meer in een reguliere setting opgenomen zullen worden. De verwachting is dan ook dat in het kader van de ontwikkeling naar Passend Onderwijs het aantal leerlingen verder zal dalen en dat parallel daaraan een deel van de dienstverlening vanuit de expertise van het Breda College naar de scholen voor regulier voortgezet onderwijs zal worden verplaatst. Overigens is de verwachting dat de leerlingen van de uitstroomprofielen Arbeid en Dagbesteding ook in de toekomst merendeels op voortgezet speciaal onderwijs aangewezen zullen zijn.

Meer informatie kunt u lezen op de website van het samenwerkingsverband: www.rsvbreda.nl.