Na het Breda College

We gaan er van uit dat er ook nog veel te leren is als de periode op het Breda College stopt. Dat doe je in je dagelijks leven en in je woonsituatie, in het vervolgonderwijs of in de toekomstige werkplek binnen een bedrijf of dagbesteding.

Voor mensen die zijn aangewezen op extra ondersteuning in het leven zijn verschillende wetgevingen. De belangrijkste is de Participatiewet, die kort gezegd is bedoeld om iedereen, ongeacht de mogelijkheden die je hebt, een plaats te geven op de arbeidsmarkt.

Ten aanzien van het werken kun je als oud-leerling van het Breda College opgenomen worden in het Doelgroepregister en in aanmerking komen voor de Indicatie banenafspraak bij de gemeente waar je woont. Via het UWV kun je een Beoordeling arbeidsvermogen of een (WAJONG-)uitkering aanvragen.

Voor meer informatie bekijk je de video: waarom iedereen het verdient om mee te doen.