Leerlingondersteuning

Als je op het Breda College zit, krijg je onderwijs van verschillende medewerkers. De belangrijkste is je mentor. Deze houdt je ontwikkeling goed in de gaten, houdt contact met je ouders en hier kun je bij terecht als je ergens mee zit.

De mentor wordt hierbij geholpen door mensen van het ondersteuningsteam. Dit zijn de gedragswetenschapper, de schoolmaatschappelijk werker, de onderwijscoördinator en de afdelingsleider. Op de pagina’s van de verschillende afdelingen stellen we deze mensen aan je voor. Je vindt deze pagina’s onder het kopje “leerlingen”.

Hoe de ondersteuning van de leerlingen is geregeld lezen je ouders hier in ons ondersteuningsplan.