Team

Mentor: De belangrijkste leraar voor jou als leerling is je mentor. Je hebt veel les van je mentor en hij/zij is contactpersoon voor jou en je ouders. Sommige groepen hebben twee mentoren die op verschillende dagen werken. De mentor is iemand die heel veel van je weet en je kan ondersteunen bij je ontwikkeling/ studie. De mentor zal met de groep afspreken op welk mailadres hij/zij bereikbaar is en voor wat soort vragen of ondersteuning je bij hem/haar terecht kunt.

Vakleraren: Vakleraren geven alleen een bepaald vak. Hierbij kun je denken aan gym en muziek maar ook aan techniek, facilitaire vaardigheden en andere beroepsvoorbereidende vakken.

Praktijkbegeleider: Is een medewerker die met je werkt bij de praktijkvakken, leerwerkplekken en de groepsstages.  De praktijkbegeleider kijkt daarbij niet alleen naar hoe je de vaardigheden uitvoert, maar ook naar je werknemersvaardigheden en motivatie.

Stagecoördinator: Vanaf het vierde jaar heb je hier al een beetje mee te maken. Dan bekijkt de stagecoördinator wat je kunt, wat je wilt en hoe in het volgende schooljaar de individuele stage bij je kan passen en wat je nodig hebt aan ondersteuning. De stagecoördinator begeleidt je vooral bij de individuele stage en ondersteunt jou en de mensen om je heen bij de uitstroom.

Verpleegkundige ondersteuning: Het kan voorkomen dat je extra ondersteuning nodig hebt vanwege een medische belemmering. Daarvoor is een assistentenbalie ingericht waar je de ondersteuning kunt halen.

Afdelingsleider: Elke afdeling heeft een afdelingsleider. Deze is de leidinggevende van de afdeling en verantwoordelijk voor alles wat binnen de afdeling speelt en wordt georganiseerd.

Teamcoördinator: Binnen elke afdeling werkt een teamcoördinator. Deze regelt allerlei zaken die te maken hebben met de organisatie binnen het team en is aanspreekpunt als de afdelingsleider niet aanwezig is. Hij of zij is daarnaast ook leraar en teamlid.

Onderwijscoördinator: De onderwijscoördinatoren zorgen voor onderwijszaken: dit betekent het meedenken met de leraren over de leerstof en de methodes van lesgeven. Ze komen regelmatig in de groepen om te weten hoe het onderwijs loopt en regelen allerlei zaken die te maken hebben met onderwijs en het team, bijvoorbeeld de vakken, de leerstof en het onderwijs in de groepen.

Gedragswetenschapper: De gedragswetenschappers zorgen voor de intake van nieuwe leerlingen en maken vanuit het eerste gesprek en de gegevens die van de school van herkomst bekend zijn een groeidocument. Hierin staat wat je nodig hebt in je ontwikkeling, wat de school kan bieden en op welke manier we dat doen. Dit document wordt met jou en je ouders besproken als je een aantal weken op school bent. De gedragswetenschapper kan ook psychologisch onderzoek en begeleiding uitvoeren als dat nodig is.

Schoolmaatschappelijk werker: De schoolmaatschappelijk werkenden zullen ook bij de intake al kennis met jou en je ouders maken. Deze zijn de contactpersoon voor jou en je ouders als er zaken spelen in je thuissituatie. Als je hier hulp bij nodig hebt, dan kun je dat aangeven bij je mentor. Deze kan dan het contact organiseren.