Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de verschillende afdelingen. Je kunt je als leerling aanmelden als er verkiezingen zijn en na een presentatie kun je worden gekozen. Het gaat er niet om wat je kunt, maar dat je mee wil praten over hoe het er op school aan toe gaat. Onderwerpen waar de leerlingenraad zich mee bezig houdt zijn bijvoorbeeld hoe we een gezonde school kunnen worden en wat we doen met alcohol tijdens de leerlingfeesten, maar ook hoe pesten kan worden voorkomen en of de school door iedereen als veilig wordt ervaren.