Hoe ziet het Breda College er uit

De directeur van de hele school is meneer Ton Metselaar. Er zijn drie afdelingen; op het gebouw aan de Brabantlaan zitten de afdelingen Vervolgonderwijs en Arbeid, Op de Landheining zit de afdeling Dagbesteding. Je kunt hier verder op de website meer over lezen. De gebouwen op de Wolvenring worden gebruikt als praktijkgebouw en ook zit hier de directie.

Elke afdeling heeft een afdelingsleider die verantwoordelijk is voor de gang van zaken binnen de afdeling. Voor Vervolgonderwijs is dat Etske Lauwerijssen, voor Arbeid is dat Maria Voets en voor Dagbesteding Berry Koevoets.