Afdeling Vervolgonderwijs

Vanaf schooljaar 2019-2020 is het niet meer mogelijk om te worden geplaatst op de afdeling Vervolgonderwijs. Het aantal leerlingen van het vmbo daalt zo sterk dat het niet meer mogelijk is passend onderwijs aan te bieden aan de vmbo leerlingen.

Binnen de afdeling Vervolgonderwijs kennen we twee leerroutes:

Leerroute 1

Vmbo Gemengd Theoretische leerweg. Als je na het derde leerjaar kunt uitstromen naar een reguliere school, dan kun je daar je diploma behalen. Lukt dat niet, dan doe je op het Breda College na 5 jaar staatsexamen in één of meerdere van de volgende vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, mens en maatschappij, biologie, handvaardigheid, economie en ook maak je een profielwerkstuk.

Leerroute 2

Vmbo Basis Kader beroepsgerichte leerweg. Na het derde jaar onderbouw stroom je in principe zoveel mogelijk uit naar het reguliere vmbo. We kijken of je met vrienden uit de buurt naar school kunt gaan. Twee andere mogelijkheden binnen het Breda College zijn dat je instroomt in de pré-entree opleiding of dat je je opleiding af maakt binnen de afdeling Arbeid.

Het pré-entree traject is bedoeld voor leerlingen die het vmbo-diploma niet kunnen behalen, maar met wat meer voorbereiding wellicht wel kunnen instromen in het mbo. Samen met het Kellebeek College wordt het traject richting het mbo opgebouwd.

Het pré-entree traject bestaat uit twee delen:

Het eerste half jaar krijg je drie dagen les op het Breda College. De vakken die je volgt zijn vakken die passen in het programma van de entreeopleiding op het mbo. Twee dagen per week ben je aan de slag in de praktijk. Hierbij wordt zoveel mogelijk een plaats gezocht die past bij je beginsituatie en stage-ervaring.

Het tweede half jaar krijg je twee dagen les op het Breda College en één dag op het Kellebeek College. In de twee dagen praktijk loop je individueel stage binnen een bedrijf.

Voor de leerroutes 1 en 2 kennen we eveneens het onderdeel Praktische Vorming. Je gaat tijdens de praktijkvakken kennis maken met diverse branches binnen de arbeidstoeleiding. Hier kun je daar meer over lezen. Naast de praktijkvakken wordt eveneens lesgegeven in ICT, hoe om te gaan met de media (media-empowerment) en ov-training.

Lesrooster/Somtoday: Vanaf de start van je schoolperiode krijg je een inlogcode voor het leerlingsysteem Somtoday. Hierin staat je lesrooster en zet de leraar je huiswerk.

Materiaal/ schoolspullen: Als je op het Breda College komt moet je zelf spullen aanschaffen. Naast een agenda is dit afhankelijk van in welke groep je zit. Je hoort dit aan het begin van het schooljaar.