Afdeling Dagbesteding

Binnen de afdeling Dagbesteding kennen we twee leerroutes:

Leerroute 5

Leerroute 5 leidt op naar een arbeidsplaats binnen de dagbesteding. In veel gevallen betekent dit een plaats binnen de arbeidsgerichte dagbesteding, maar als je de mogelijkheden hebt ontwikkeld, dan kan een plaats binnen de beschutte arbeidsmarkt een mogelijkheid zijn.

Leerroute 6

Leerroute 6 leidt op naar een plaats binnen de dagbesteding. In de meeste gevallen betekent dit een plaats binnen de activiteit gerichte dagbesteding, maar als je de mogelijkheden hebt ontwikkeld, dan kan een plaats binnen de arbeid gerichte dagbesteding een mogelijkheid zijn.

De vakken die je krijgt bij zowel leerroute 5 als 6 zijn:

Nederlandse taal
Rekenen
Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)
Praktische redzaamheid
Mens en maatschappij
Mens, Natuur en Techniek
Leren leren
Werknemersvaardigheden
Muziek
Kunst
Gym

Naast de bovenstaande vakken krijg je in leerroute 6 ook zwemmen en bewegen op muziek.

Fases

Oriëntatiefase: 1e, 2e (en soms ook 3e) jaar. Je zit in een vaste groep met één of meerdere mentoren. Je hebt meer vakken dan in het vakkenpakket zijn opgenoemd. In deze fase krijg je ook praktijkvakken.

Beroepsfase: 3e, 4e (en soms ook 5e) jaar. Je zit in een vaste groep met één of meerdere mentoren. Twee dagen in de week ga je naar een leerwerkplek of groepsstage. Hier pas je toe wat je op school hebt geleerd en je voelt hoe het is om ergens te werken.

Transitiefase: 5e, 6e (en soms 7e) jaar. Je komt steeds minder op school en steeds meer in een stagesituatie. Je leert steeds meer wat je kunt en wil. We werken toe naar een uitstroomplek die bij je past. Meestal is dit een dagbestedingsplaats.

Materiaal/ schoolspullen: Als je op het Breda College komt moet je zelf spullen aanschaffen. Dit is afhankelijk van in welke groep je zit. Je hoort dit aan het begin van het schooljaar.

Pauzes: In de ochtend heb je een kwartier pauze en tussen de middag een half uur. Tussen de middag eet je eerst samen in de klas, daarna heb je pauze. Tijdens de pauzes mag je kiezen tussen de aula, of op het plein en in sommige klassen mag je ook kiezen om in de klas te blijven. Je kunt ook kiezen om te voetballen. Je moet dan wel zorgen voor een apart sportshirt. De pauzetijden zijn: ochtend 10:15–10:30 uur. Middag 12:30–13:00 uur. Het kan voorkomen dat klassen andere pauzetijden hebben vanwege drukte op het plein.