Afdeling Arbeid

Binnen de afdeling Arbeid kennen we twee leerroutes:

Leerroute 3

Leerroute 3 leidt op naar een plaats op de arbeidsmarkt. Als je leerniveau en je zelfredzaamheid voldoende is ontwikkeld, kun je ook binnen het Breda College instromen naar de pré-entree opleiding. Daarmee kun je uitstromen naar een entreeopleiding binnen een mbo.

Het pré-entree traject bestaat uit twee delen:

Het eerste half jaar krijg je drie dagen les op het Breda College. De vakken die je volgt zijn vakken die passen in het programma van de entreeopleiding op het mbo. Twee dagen per week ben je aan de slag in de praktijk. Hierbij wordt zoveel mogelijk een plaats gezocht die past bij je beginsituatie en stage-ervaring.

Het tweede half jaar krijg je twee dagen les op het Breda College en één dag op het Kellebeek College. In de twee dagen praktijk loop je individueel stage binnen een bedrijf.

Leerroute 4

Leerroute 4 leidt eveneens op naar een plaats op de arbeidsmarkt. In veel gevallen betekent dit een plaats binnen beschutte arbeid, maar als je de mogelijkheden hebt ontwikkeld, dan kan een plaats binnen de reguliere arbeidsmarkt een mogelijkheid zijn.

Beide leerroutes hebben dezelfde vakken maar op een verschillend niveau.

Nederlandse taal
Rekenen
Engels
Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)
Praktische redzaamheid
Mens en maatschappij
Mens, Natuur en Techniek
Leren leren
Werknemersvaardigheden

Hoe de praktische vorming binnen de arbeidstoeleiding verloopt lees je hier.

Fases

Oriëntatiefase: 1e, 2e jaar. Je zit in een vaste groep met één of meerdere mentoren. Je hebt meer vakken dan in het vakkenpakket zijn opgenoemd. In deze fase krijg je ook praktijkvakken.

Beroepsfase: 3e, 4e jaar. Je zit in een vaste groep met één mentor. Twee dagen in de week ga je naar een leerwerkplek of groepsstage. Hier pas je toe wat je op school hebt geleerd en je voelt hoe het is om ergens te werken.

Transitiefase: 5e, 6e jaar. Je zit in een vaste groep met één mentor. Je komt steeds minder op school en hebt minimaal 2 dagen in de week een individuele stage. Je leert steeds meer wat je kunt en wil. We werken toe naar een uitstroomplek die bij je past. Dit kan heel verschillend zijn: taakgerichte dagbesteding, loonvormende beschutte arbeid, loonvormende arbeid of pré-entree.

Materiaal/ schoolspullen: Als je op het Breda College komt moet je zelf spullen aanschaffen. Naast een agenda is dit afhankelijk van in welke groep je zit. Je hoort dit aan het begin van het schooljaar.

Pauzes: In de ochtend heb je een kwartier pauze en tussen de middag een half uur. Tussen de middag eet je eerst samen in de klas, daarna heb je pauze. Tijdens de pauzes mag je kiezen tussen de aula, buiten in de Vlindertuin of in het rustlokaal. Tijdens de grote pauze kun je ook voetballen. Je moet dan wel zorgen voor een apart sportshirt. Er zijn verschillende pauzetijden voor iedere fase: Oriëntatiefase: Ochtend 10:30–10:45 uur. Middag 12:30–13:00 uur. Beroepsfase en transitiefase: Ochtend 10:45–11:00 uur. Middag 13:00–13:30 uur.