Klachtenregeling

Waar mensen werken, gaat wel eens wat mis. Dat willen we graag oplossen en we willen daarvan leren. Er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop we op school omgaan met een klacht. Deze afspraken zijn vastgelegd in de ‘Klachtenregeling INOS’ die op school aanwezig is. U kunt de volgende personen aanspreken wanneer er problemen zijn:

1. De mentor of de betrokken medewerker

2. De vertrouwenspersonen

3. De directie van de school

4. De coördinator sociale veiligheid

5. Het College van Bestuur van INOS

6. De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

7. De Inspectie van het Onderwijs

Zie ook de schoolgids voor een overzicht van onze vertrouwenspersonen.