Buitenschoolse opvang

Heeft je kind een verstandelijke beperking? Dan kun je als ouder soms een steuntje in de rug gebruiken. Bijvoorbeeld na school of in de vakantie. Bij de buitenschoolse opvang van SOVAK is je kind in goede handen.

Er zijn verschillende groepen die zijn ingedeeld naar leeftijd en begeleidingsbehoeften. Kinderen spelen samen met leeftijdsgenoten. Daardoor voelen zij zich sneller thuis en leren ze van en met elkaar.

De BSO van SOVAK heeft onder andere een locatie op het Breda College op Wolvenring 34a. Heeft u vragen over de buitenschoolse opvang van SOVAK of wilt u uw kind aanmelden?

Op de website van SOVAK vindt u alle informatie.