Informatie over arbeidstoeleiding

Arbeidstoeleiding betekent je voorbereiden op werken. Dat wil zeggen dat je op verschillende manieren leert werken. Je hebt nog niet definitief gekozen wat je later wilt worden. Door op verschillende stageplekken werkervaring op te doen kun je ontdekken wat bij je past en wat niet bij je past en wat je nog moet leren. Je krijgt zo een goed beeld wat je mogelijkheden zijn en wat je leuk vindt.

Je gaat op het Breda College geen vak leren. Het is de bedoeling dat je ontdekt wat er allemaal bij komt kijken als je ergens gaat werken. In dit schema kun je zien hoe de arbeidstoeleiding wordt opgebouwd in de verschillende leerroutes en leerjaren.

Praktijkvakken

Bij de praktijkvakken leer je verschillende beroepen kennen. We leren je de basis aan van het werken, zoals bijvoorbeeld waarom we verschillende doekjes gebruiken in de keuken of welke tuingereedschappen er zijn. Hoe je de materialen gebruikt en je gaat alvast aan de slag met de eerste werknemersvaardigheden.

Jobshadowing

Dit betekent dat je een dag mee gaat lopen op het werk van iemand die je kent. Je moet deze plek zelf regelen en hierbij krijg je hulp van je mentor.

Leerwerkplek

Er zijn in een schooljaar drie periodes. Elke periode ga je op een andere plek werken. De leerwerkplek voeren we uit in de school of soms ook binnen een bedrijf. Hier breiden je basiskennis en vaardigheden zich verder uit. Je gaat deze kennis toepassen op de werkplek. Je oefent hier ook meer met de werknemersvaardigheden. Je wordt begeleid door een praktijkbegeleider van de school en ook in de klas zal je mentor het met je hebben over wat je leert en ervaart op de leerwerkplek. Je mentor komt je af en toe op de werkplek begeleiden met een coachingsgesprek.

Branchegerichte cursus

Binnen de branchegerichte cursus worden je beroepsvaardigheden nog meer ontwikkeld. Je krijgt theorie over het beroep en je leert daardoor meer dan alleen in de praktijk. Veel leerlingen sluiten de cursus na een aantal jaar af met een certificaat dat wordt erkend binnen het bedrijfsleven.

Je kunt de volgende cursussen binnen de school volgen: Werken in het groen, werken in de keuken, beheren van het schoolmagazijn, baliemedewerker, fietstechniek, dienstverlening, werken in de winkel, logistiek (in samenwerking met het Berkenhof College bij ATEA-groep) en VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers).

Klik hier om meer te lezen over deze cursussen.

Groepsstage

Er zijn in een schooljaar twee periodes. Elke periode heb je een andere groepsstageplek. De groepsstage voeren we uit binnen een bedrijf of dagcentrum. Hier breiden je basiskennis en vaardigheden zich nog meer uit. Je gaat deze toepassen op de werkplek en je ontdekt nu steeds meer wat je wil, wat je kunt en wat je nog kunt leren. Je wordt steeds handiger met de werknemersvaardigheden. Je wordt begeleid door een praktijkbegeleider van de werkplek, maar ook van de school (de stagecoördinator). In de klas zal je mentor het met je hebben over wat je leert en ervaart op de groepsstage.

Snuffelstage

Op de snuffelstage ga je voor een één dag stage lopen in een bedrijf. Je maakt kennis met het bedrijf en hoe het is als je werkt. Je leert hiermee hoe het er in een bedrijf aan toe gaat en wat je daar zelf van vindt. Hoe je een snuffelstage regelt, leer je van je mentor. Gedurende een half schooljaar werk je naar de snuffelstage toe.

Pré-entree

Hier kun je voor in aanmerking komen als je in de leerroutes 2 of 3 les hebt.  De pré-entree wordt gegeven in samenwerking met het Kellebeek College. Je wordt op het gebied van de theorie en de praktijk voorbereid op de entree- opleiding van een ROC. Je krijgt 3 dagen les van je mentor in de eerste helft van het jaar en in de tweede helft ook een deel op het Kellebeek College om alvast te wennen aan de situatie daar. Je praktijk is afhankelijk van wat je in de voorgaande jaren hebt gedaan aan individuele stages of groepsstages. In de tweede helft van de pré-entree heb je een individuele stage.

Arbeidsoriëntatie

Dit is een lessencyclus die vanuit de praktijk is ontwikkeld. In de arbeidsoriëntatie leer je nadenken over een mogelijke loopbaan, welke beroepen er zijn en wat misschien bij jou zal passen. Je krijgt hierbij hulp om te kiezen wat je na het Breda College zou willen en kunnen doen.

Individuele stage

Vanuit de school wordt al gedurende de groepsstage bekeken wat bij je past, wat je fijn vindt en welke beroepskeuze je zou willen maken. We zoeken samen met jou en zo nodig ook met je ouders naar een werkplek in een bedrijf of dagbestedingscentrum dat daar zo goed mogelijk bij past.
Op de individuele stage pas je alle geleerde beroeps- en werknemersvaardigheden zoveel mogelijk toe. Je werkt meer zelfstandig dan bij de leerwerkplekken en groepsstages en je wordt begeleid door een stagecoördinator van het stagebureau. Die komt regelmatig bij je stageplek langs om je te begeleiden. De dagelijkse begeleiding krijg je vanuit de stageplek waar je de stage uitvoert.

Werknemersvaardigheden

Bij werknemersvaardigheden gaat het over concrete vaardigheden die je nodig hebt als je werkt zoals:

– dat je op tijd komt

– je aan afspraken houdt

– goed naar opdrachten en uitleg van een teamleider kunt luisteren

– goed met collega’s op kunt schieten

– je aan de regels van het bedrijf houdt

– je inzet voor je taak, ook als je die niet zo leuk vindt