Welkom op het Breda College

Welkom op de website van het Breda College! Het Breda College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs en verzorgt een hoogwaardig aanbod van onderwijs in de regio Breda aan leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.

Waar staan we voor?

Het Breda College staat voor:

  1. Regie in eigen hand
  2. Ouders doen mee
  3. Op weg naar een stedelijk VSO

Deze drie speerpunten geven ons de komende jaren richting in ons denken en handelen. Zo trachten wij de centrale doelstelling te realiseren: jongeren startbekwaam maken om hun eigen leven in de samenleving passend vorm te geven.

Doelgroepen / voedingsgebied

Het Breda College behoort tot de scholen van stichting katholiek onderwijs Breda INOS en maakt onderdeel uit van het regionaal samenwerkingsverband Breda (VO30.03).  Het SWV bedient leerlingen, met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) uit de gemeentes: Alphen-Chaam (m.u.v. postcode 5131), Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-leur, Geertruidenberg, Gilze, Rijen, Oosterhout, Rucphen en Zundert.

Passend onderwijs

Passend onderwijs op Breda College van uw kind. Wat betekent dat?
Onze school maakt, net zoals alle andere scholen voor voorgezet en voortgezet speciaal onderwijs in de regio, deel uit van het regionaal samenwerkingsverband passend onderwijs.